Välkommen till Intermezzokörens hemsida!

Intermezzokören rf är en aktiv förening som fyllde 30 år 2020!
På grund av Coronapandemin har vi tvingats flytta fram vårt jubileumsfirande till en senare tidpunkt.

Vi återkommer med närmare information.

Intermezzokören tillhör Ålands sång- och musikförbund, ÅSMF.
här hittar du information om vad som är aktuellt inom förbundet.

Följ oss på