Välkommen till Intermezzokörens hemsida!

Intermezzokören rf är en blandad kör, med ca. 50 glada amatörer, från Åland, som varit verksam sedan 1990.

Dirigent: Christian Juslin

Håll ett öga på lokalpressen, vår hemsida och Facebook
för aktuell information om vår verksamhet.

Tack till Svenska Kulturfonden för Verksamhetsbidraget för 2024.