Välkommen till Intermezzokörens hemsida!

Intermezzokören rf är en blandad kör från Åland, som varit verksam i 33 år.

Håll ett öga på lokalpressen, vår hemsida och Facebook
för aktuell information om vår verksamhet.