I september 1990 hade Intermezzokören sin allra första övning under ledning
av Guy Karlsson. Ordet Intermezzo betyder oväntad händelse, avbrott, incident.

Inom musiken, främst opera betyder intermezzo även ett komiskt avbrott i ett något annars ganska seriöst sammanhang. Ordets olika betydelser passar utmärkt på detta sångglada och mycket sammansvetsade kompisgäng!

Kören har genom åren gjort flera framgångsrika turnéer till bl.a. Ungern, England, USA, Italien, Spanien och Kroatien.
10-års jubileumskonsert bjöd kören på den 14 oktober 2000 i Jomala kyrka.
20-års jubiléet 13 november 2010 lockade ett nästan utsålt Alandica!

Läs Ålandstidningens artikel om Intermezzokören inför 20-årsjubileet här! (PDF)

Kören vid julkonserten 15 december 2013 i St Görans kyrka, Mariehamn.
Foto: Claes Hellström 

 

Körens styrelse 2020-2021:

Mia Josefsson, ordförande
Therese Kronqvist, vice ordförande
Janina Pitzén, sekreterare
Camilla Hägglund-Palmqvist, kassör
Ulf Gustavsson, ledamot/hustomte

Gus Palmqvist, suppleant
Kjell Nilsson, suppleant

Krister Kronqvist, webmaster (utanför styrelsen)