Kontakt

Intermezzokörens styrelse:


Mia Josefsson, ordförande
Christel Qvarnström, viceordförande
Therese Kronqvist, sekreterare
Camilla Hägglund-Palmqvist, kassör
Kim Åström
Suppleanter:
Gus Palmqvist
Kjell Nilsson

Dirigent:
Christian Juslin

Epost till styrelsen:
imz_styrelse (a) googlegroups.com

Om hemsidan:
imz_web (a) googlegroups.com